II North American Symposium of Galician Studies – University of Michigan-Ann Arbor. The crucible vs A voz do vento

II North American Symposium of Galician Studies – University of Michigan-Ann Arbor. The crucible vs A voz do vento

Cristina Moreiras-Menor, directora do departamento de Romance Languages and Literature da University of Michigan – Ann Arbor tivo a ben invitarme, xunto a outros creadores galegos, a participar no II North American Symposium of Galician...