Un hombre que se parecía a Orestes – Álvaro Cunqueiro

Sen mais, un día descubrín que había libros na biblioteca dos meus país que ían moito máis alá das miñas lecturas adolescentes e dos de obrigada lectura escolar. O primeiro que me chamou a atención foi o dun escritor galego chamado Álvaro Cunqueiro, unha obra titulada Un hombre que se parecía a Orestes, que en 1968 gañara o Premio Nadal. Meu pai mercaba os Nadal porque así podía ler o que escribían os autores españois contemporáneos que ían sendo recoñecidos cun premio que, xa daquela, finais dos sesenta e principios dos setenta,  se consideraba de prestixio. Meus pais mercaban libros todo o ano pero aquel  Nadal era dun escritor galego.

Cunqueiro apoiase nos clásicos gregos para  non fallar nunha historia moi súa, moi de terras de Miranda, moi galega, polo tanto moi universal.

Na mitoloxía grega Orestes vinga a morte do seu pai Agamenón matando ao asesino Egisto, quen se convertera no seu padrasto ao  casar coa súa nai Clitemnestra.

Na obra cunqueiriana Orestes vai de vila en vila, de aldea en aldea, seducindo a xoves mozas que lle fan pensar máis na vida que na morte.

Moitos outros libros de Cunqueiro enriquecen a miña biblioteca. Algúns deles son considerados como obras mestras, pero este foi o primeiro. Logo viría o realismo máxico galego.

 

Alvaro Cunqueiro

Alvaro Cunqueiro

Sin más, un día descubrí que había libros en la biblioteca de mis padres que iban mucho más allá de mis lecturas adolescentes y de los de obligada lectura escolar. El primero que me llamó la atención resultó ser el de un escritor gallego llamado Álvaro Cunqueiro, una obra titulada Un hombre que se parecía a Orestes, que en 1968 había ganado el Premio Nadal. Mi padre compraba los Nadal porque así podía leer lo que escribían los autores españoles contemporáneos que eran reconocidos  con un premio que, ya en aquél entonces, finales de los sesenta y principios de los setenta, se consideraba de prestigio. Mis padres compraban libros todo el año, pero aquél Nadal era de un escritor gallego.

Cunqueiro se apoya en los clásicos griegos para no fallar en una historia muy suya, muy de sus tierras de Miranda, muy gallega, por lo tanto muy universal.

En la mitología griega, Orestes venga la muerte de su padre Agamenón matando al asesino Egisto, quien se había convertido en su padrastro al casarse con su madre Clitemnestra.

En la obra cunqueiriana, Orestes va de villa en villa, de aldea en aldea, seduciendo a jóvenes muchachas que le hacen pensar más en la vida que en la muerte.

Muchos otros libros de Cunqueiro enriquecen  mi biblioteca, algunos de ellos considerados obras maestras. Pero este fue el primero. Luego llegaría a mí el realismo mágico gallego.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *