Sonata de Otoño – Valle-Inclán

Foi por casualidade que Sonata de Otoño se convertera no primeiro texto de Valle-Inclán que lin. Quizais é por iso que me marcou tanto á hora de introducirme na obra do autor que revolucionou no seu momento as letras españolas. A Sonata de outono, as sonatas, son obras moi galegas, non so polo espazo e a ambientación senón tamén polo xeito de construír e narrar. Tamén é una obra moi celta, segundo conclúe un dos especialistas na obra de Valle-Inclán, Darío Villanueva (actual presidente da Real Academia Española), na introdución á Narrativa Completa que publicou Espasa en 2010: Yeatsnace no mesmo decenio que Valle-Inclán e, no ano de Sonata de Otoño presenta a versión definitiva deThe Celtic Twilight, un feixe de relatos de marcada inspiración na antropoloxía cultural irlandesa… O propio Yeats comeza o seu estudio  sobre The Celtic Element in Literature citando a Ernest Renan e a Matthew Arnold para quen  o característico destes pobos, entre os que a Galicia de Valle ten o seu lugar, ven a ser “a paixón pola natureza, a imaxinación e a melancolía”.

Valle-Inclán

Valle-Inclán

As sonatas de Valle son realmente memorias do Marqués de Bradomín. As estacións do ano que as identifican expresan a época do ano no que discorre a historia pero tamén a idade do propio narrador que non é outro que Xavier de Bradomín.

Unha ledicia.

 

 

Fue por casualidad que Sonata de otoño se hubiese convertido en el primer texto deValle-Inclán que leí.  Quizás fue por eso que me marcó tanto a la hora de introducirme en la obra del autor que revolucionó en su día las letras españolas. La Sonata de otoño, lassonatas, son obras muy gallegas. No solo por el espacio y por la ambientación, sino también por la forma de construir y de narrar. También es una obra muy celta, según concluye uno de los especialistas en la obra de Valle-Inclán, Darío Villanueva(actual presidente de la Real Academia Española), en la introducción a la Narrativa Completa  que publicó Espasa en 2010: “Yeats nace en el mismo decenio que Valle y, en el año de Sonata de Otoñopresenta la versión definitiva de The Celtic Twilight  una gavilla de relatos de marcada inspiración en la antropología cultural irlandesa… El propio Yeats comienza su  estudio The Celtic Element in Literature citando a Ernest Renan y a Matthew Arnold para quienes lo característico de estos pueblos, entre los que la  Galicia de Valle tiene su lugar, viene a ser “la pasión por la naturaleza, la imaginatividad y la melancolía”.

Las sonatas de Valle son realmente las memorias del Marqués de Bradomín. Las estaciones del año que las identifican expresan la época del año en que discurre la historia pero también la edad del propio narrador que no es otro que Xavier de Bradomín.

Una delicia.

Valle-Inclán. Narrativa completa

Valle-Inclán. Narrativa completa

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *