Atando cabos no periódico local

Atando cabos no periódico local

So o coñecemento nos axuda a pasar pola vida atando cabos. A experiencia vital, as ansias de aprendizaxe, a curiosidade por saber, polo coñecemento, son alicerces que nos sosteñen e que, cando nos decatamos, están aí, tan sólidos e vigorosos como...