Outros maios: Roberto Vidal Bolaño

Outros maios: Roberto Vidal Bolaño

A noite da derradeira batalla, Os ventos desta encrucillada Tinxíronse co sangue de aqueles Que escolleran facer da morte Afirmación de liberdade. Impresionoume cando, en Ribeira, durante as festas dun verán, alí estaba Percival. Moita xente nas...

Atando cabos no periódico local

Atando cabos no periódico local

So o coñecemento nos axuda a pasar pola vida atando cabos. A experiencia vital, as ansias de aprendizaxe, a curiosidade por saber, polo coñecemento, son alicerces que nos sosteñen e que, cando nos decatamos, están aí, tan sólidos e vigorosos como...